Porównanie nieruchomości

Porównaj
Możliwe porównywanie max. 4 nieruchomości naraz, nowo dodane zastąpią pierwszą w porównaniu.

Zapraszamy do kontaktu:

504 774 037

Biznes Prospołeczny

KPM Developers

Organizatorem konkursu „Lider Ekonomii Społecznej” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  Celem tego konkursu jest wyróżnienie zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu oraz podmiotów ekonomii społecznej,  promowanie postaw prospołecznych, promocja ekonomii społecznej oraz propagowanie rozwiązań wspierających włączenie społeczne. KPM Developers znajduje sie w gronie osób i organizacji promujących postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej i upowszechniających ekonomię społeczną w regionie świętokrzyskim.

Nasze nadchodzące

Inwestycje planowane

Nasze obecne

Inwestycje w trakcie realizacji

Nasze obecne

Inwestycje zakończone